Naszą działalność prowadziliśmy dotąd ze środków własnych.
W chwili obecnej skala tych działań przekroczyła znacznie prywatne możliwości finansowania.
Pod filmami Aleksandra Jabłonowskiego oraz w obszarach internetu, gdzie osoby związane z NFP występowały publicznie częste były zapytania i deklaracje wpłat.
Podajemy zatem konto do wpłat, tytułem „Darowizna na działalność NFP.” DRUK WPŁATY

Stowarzyszenie NARODOWY FRONT POLSKI

Przelewy krajowy: 71 1090 2590 0000 0001 3618 6331
Przelew zagraniczny: (SWIFT: WBK PPL PP) PL 71 1090 2590 0000 0001 3618 6331

 

Wstąp do NFP!
Wszystkich, którym Ojczyzna miła i zgadzają się z prezentowanymi przez nas treściami, zachęcamy do wstąpienia do struktur NFP.

W celu dołączenia do stowarzyszenia pobierz DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ oraz prześlij ją na adres:

Narodowy Front Polski Stowarzyszenie

ul. Jana Matejki 8/1  80-232 Gdańsk

Wraz z Deklaracją Członkowską prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu składki członkowskiej
5zł miesięcznie z wyraźną adnotacją: Imię i Nazwisko, Składka Członkowska za II/III/IV kwartał 2018.
Prosimy o posłużenie się krotnością kwartalną składki – ze względu na konieczność ograniczenia ilości dokumentów. Stowarzyszenie działa i finansuje się ze składek członkowskich. DRUK WPŁATY SKŁADKI