STATUT • INFORMACJE • WYPOWIEDZI • TELEWIZJA NARODOWA • POLECANE • WSPARCIE • KONTAKT

SUBSKRYBUJ ! KANAŁ Aleksander Jabłonowski na YT

FILM Z NAGRANIEM WYPOWIEDZI ALEKSANDRA JABŁONOWSKIEGO, KTÓRY OBEJŻANO OKOŁO MILION RAZY !

USUNIETO KANAŁ ALEKSANDRA JABŁONOWSKIEGO ? - TUTAJ ZNAJDZIESZ NOWY
Aleksander Jabłonowski CREDO
olszański.pl ~ jabłonowski.pl
STATUT • INFORMACJE • WYPOWIEDZI • TELEWIZJA NARODOWA• POLECANE • WSPARCIE • KONTAKT

WOJCIECH OLSZAŃSKI vel ALEKSANDER JABŁONOWSKI
Działam min. na podstawie: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 54, pkt 1: Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego gdzie Ustawodawca zachęca do aktywności obywatelskiej, "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności." Przypominam również o przepisach zawartych m. in.: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."
Nie ponoszę odpowiedzialności za wykorzystanie treści serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie odpowiadamy za treści zewnętrznych serwisów, do których prowadzą umieszczone linki.
W żadnym wypadku nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania lub braku umiejętności korzystania z naszego serwisu.
Ta strona może używać cookies. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, opuść tę stronę.

AKTUALNE KANAŁY YT Aleksandra Jabłonowskiego:
Aleksander Jabłonowski (zielony niespodziany krzyż)
Aleksander Jabłonowski (czarny niespodziany krzyż)
Aleksander Jabłonowski vel Wojciech Olszański (czerwony niespodziany krzyż)
Narodowy Front Polski
Aleksander Jabłonowski dla NPTV.PL- Niezależna Polska TV
FILM Z NAGRANIEM WYPOWIEDZI ALEKSANDRA JABŁONOWSKIEGO, KTÓRY OBEJŻANO OKOŁO MILION RAZY !

UWAGA ! W internecie w sferze publicznej (ogólnie dostępnej)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1979534018739063&id=100000474538321
pojawił się następujący wpis posła:
Janusz Sanocki 24 czerwca o 23:10
"Znajoma przysłała mi mailem link do materiałów IPN
poświęcony jednemu z bardziej gorliwych "dekomunizatorów"
Leszkowi Żebrowskiemu.
Z linku wynika - że był Tajnym Współpracownikiem SB.
Podejrzewam, że śród gorliwych dzisiejszych "dekomunizatorów" znalazło by sie wiecej takich osób."

Link do materiałów wskazanych we wpisie poselskim: Janusz Sanocki:
https://www.dropbox.com/s/1rijbl93rp9p2f3/Zebrowski_bez_znakow.pdf?dl=0

Stanowisko ROTA ENDECY w sprawie próby rozbicia (podjudzenia) Narodowców Polskich poprzez bezpodstawną i nieudaną próbę dyskredytacji Aleksandra Jabłonowskiego przez Żebrowskiego:
Wojciech Olszański vel Aleksander Jabłonowski traktował Żebrowskiego jak CZŁOWIEKA, wzmacniał i promował jego pracę (tę oficjalną), mało tego, traktował go z dużą estymą, jak "mistrza", co wielokrotnie powtarzał, do czasu kiedy ten TW LESZEK ZAATAKOWAŁ PIERWSZY ALEKSANDRA JABŁONOWSKIEGO w publicznej debacie w Łodzi, w 2016 r. Prawdopodobnie TW Leszek otrzymał od antypolskich pasożydów, którzy mają go "na łańcuszku", rozkaz/polecenie aby zdyskredytować Aleksandra Jabłonowskiego. Widać na nagraniach z debaty w 2016 r., że Żebrowski od początku kryguje się i gryzie z własnym sumieniem (w przypadku TW to może być tylko głos wewnętrzny, instynkt) wykonując takie kurewskie zadanie. Żebrowski unika wzroku Aleksandra Jabłonowskiego i zachowuje się w stosunku do Wojciecha jak prosty cham. My osobiście uważamy, że Aleksander Jabłonowski, od początku debaty, okazywał zbyt duży i zbyt często swój szacunek w stosunku do Żebrowskiego. Narodowcy Polscy, poszukajcie sobie tych nagrań z debaty Jabłonowskiego i Żebrowskiego, przyjrzyjcie dokładnie zachowaniom obu panów i sami wyciągnijcie wnioski. Aleksander Jabłonowski jest parezjastą który marzy o zjednoczeniu Narodowców Polskich, o czym wielokrotnie mówi i udowadnia to w ramach Narodowego Frontu Polskiego. Ale nie może to mieć miejsca za wszelką cenę, trudno być obojętnym, jeżeli ktoś nas publicznie "opluwa" lub tym bardziej jeżeli (prawdopodobnie) wykonuje jako TW w stosunku do nas zadania operacyjne swoich pasożydowskich mocodawców. Nacjonaliści Polscy, proszę się więc nie dziwić, że Aleksander Jabłonowski po tym wypowiada się negatywnie o Żebrowskim. Aleksander Jabłonowski nie robił tego pierwszy i (naszym zdaniem), i tak Wojciech wykazał ogromną cierpliwość i powściągliwość względem Żebrowskiego. Wyklęci TW, Napisali: "Żebrowski stosuje metodykę pracy historyka i jest zawodowcem". Jeżeli ktoś spada lotem nurkującym (stosuje metody pracy pilota) to nie oznacza, że jest pilotem z zawodu to chyba jasne ! Narodowcy Polscy, jeżeli naprawdę zamierzacie budzić NARODOWE MYŚLENIE O POLSCE, a nie działać w interesach obcych nam kulturowo pasożydowskich i terorystycznych państw z za oceanu, to przerwijcie jak najszybciej współpracę z Żebrowskim tzw. "historykiem" ! TW LESZEK: ekonom-archiwista-TajnyWspółpracownik Służby Bezpieczeństwa PRL ?: https://www.dropbox.com/s/1rijbl93rp9p2f3/Zebrowski_bez_znakow.pdf?dl=0 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1979534018739063&id=100000474538321
Nie dajcie się zwieść Żebrowskiemu ! On WYKLINA Polskich Żołnierzy i chciałby ich wszystkich zewidencjonować, nie wiadomo w jakim celu i w czyim interesie. Wydaje się, że Żebrowski robi dobrą robotę a on robi dobry prywatny biznes na "swoich książkach" (wypisach z archiwów) i dobrze sponsorowanych wykładach ! Atutem Żebrowskiego jest tylko dobra i pojemna pamięć, cechy niezwykle przydatne pojemnym nośnikom informacji i ... Tajnym Współpracownikom Służb Bezpieczeństwa, które to cechy już dawno ktoś u niego musiał zauważyć !
Czołem Wielkiej Polsce !
ROTA

Dla przypomnienia w powyższej sprawie:
Aleksander Jabłonowski pytał w lutym 2017 r. publicznie czy Leszek Żebrowski był TW Leszek


Podziękowania i wyjaśnienia Jacka Międlara do wcześniej złożonego nieprzychylnego oświadczenia na temat Narodowego Frontu Polskiego:
cytat:
Drodzy Państwo!
Uroczyście chciałbym złożyć wyjaśnienie ws. opublikowanego przeze mnie oświadczenia, dnia 5 czerwca na portalu wPrawo.pl, dotyczącego mojej współpracy z Narodowym Frontem Polski. Pełen bólu i wstydu przyznaję, iż treść opublikowanego przeze mnie oświadczenia powstała w wyniku manipulacji i mojej łatwowierności, w stosunku do osób ? jak się okazało ? najwyraźniej nie mających czystych intencji. To prawda, nie prowadzę bezpośredniej współpracy z NFP i nie nie jestem członkiem honorowego komitetu, ale jednocześnie wspieram duchem i sercem wszelkie inicjatywy mające na celu dobro naszej Ojczyzny, zatem i również, w co gorąco wierzę, nowo powstały NFP. Z całego serca życzę im Bożego błogosławieństwa tak jak życzę innym narodowym i prawicowym organizacjom. Wielokrotnie powtarzałem, co uczyniłem również podczas protestu po mojej rozprawie z Joanną Scheuring-Wielgus ? że ogromnie zależy mi na budowaniu jedności po prawej i narodowej stronie społeczeństwa w Polsce. Wyrażam ogromne podziękowania, iż mimo mojego błędu, tak wiele osób z NFP i Narodowej Wolnej Polski przyszło wesprzeć mnie w trudnym momencie.

Bóg jest z nami!
Jacek Międlar

(koniec cytatu tekstu Jacka Międlara)
Zdjęcia użyte do zmontowanej grafiki na stronie są autorstwa:
eMisjaTv (w mundurze współczesnym),
Marcina Smulczyńskiego (zdjęcie konne),
telewizji Trwam (w mundurze historycznym).
Dziękuję za ich udostępnienie.
- 2794660